Whaea Hekeiterangi Broadhurst - Aspirations

Listen to Whaea Hekeiteranga Broadhurst talk about her aspirations for Ngaati Wairere.