Timeline

Kia whakatoomuri te haere whakamua

I walk backwards into the future
with my eyes fixed on my past


The name HUKANUI was heard from the whakatauki of Kiingi Taawhiao when he called together all the Tohunga of Waikato who were involved in mahi Maakutu.

“Homai ki roto i aku ringa ki te whakahoki au ki te take o Taupiri. He waa kei te haere mai, i te hiahia koutou ki te toro atu”

1650

I te tiimatanga, i whakatuuria te paa e Ngaa Iwi o Mokohape, he hapuu o Ngaa Iwi i noho mai i Waikato puta noa, araa, i mua te taenga mai o te waka Tainui ki Aotearoa.

Before the Tainui waka arrived in New Zealand, there was an Iwi living in the Waikato and their name was Mokohape. They were the people of the land at this time.

1690

Naa Haanui raaua ko Hotumauea ngaa Kaitauaa o Ngaati Wairere i huaki te iwi Mokohape i o raatou paa ki te taha te Awa o Waikato. Kaatahi noa te tiimatanga murua whenua o te takiwaa o Waikato e Tainui mo raatou.

At this time our warlords (Haanui and Hotumauea) came in and overthrew the local iwi claiming their land as their own.

1725

Naa te ope taua o Ngaati Raukawa me taa raatou rangatira a Ngatokowaru i huaki te paa i a raatou e takahi mai i te takiwaa. I aatete rawa te paa i taua huakina. Kaatahi ka huri a Ngaati Raukawa ka whana taha atu i te Awa o Waikato. No muri ake, i hinga mai raatou i te pakanga i Taupiri, naa Ngaati Makirangi me Ngaati Wairere.

At this time Ngatokowaru from Ngaati Raukawa attempted to claim the lands however he was unsuccessful after being defeated at Taupiri by Ngaati Makirangi and Ngaati Wairere.

1830

Came European Traders

1840

Came Paakeeha Missionaries

1849

Ngaati Wairere embraced Christianity – baptised 40 adults by Rev. A. Brown – Rev Morgan. Ngaati Wairere built a small chapel called Tohikiterangi, 200 Ngaati Wairere crowded the chapel.

1850

Missionaries introduced European traders, new implements, new plants. Paakeeha Government agents came then there was an economic and technological transformation in the middle of Waikato Basin. Ngaati Wairere were keen to have an agricultural change. They took part in an agricultural revolution of the basin. They collected funds to install a flour mill and grew wheat in small quantities. Then came a recession, Kirikiriroa suffered with Waikato Paa. Then Ngaati Wairere became involved in a Political movement (Te Kiingitanga)

1856

Hoera Taonui continued to be involved with the Kingite movement as it gathered strength. As the chief of Ngaati Wairere he established a Ruunanga at Kirikiriroa Paa in support of Pootatau Te Wherowhero. Other Chiefs of related Ngaati Wairere hapuu such as Pirihi Tomonui, Iraia Papoto, Kahukiuta, Hakopa Te Waharoa join him and provide their support for the formation of the 1st Maaori King. A Hui called by Te Roore Tatangi of Ngaati Koura held at Pukete Paa to support Wiremu Tamihana and his quest to establish Pootatau Te Wherowhero as Maaori King

1858

Pootatau Te Wherowhero crowned 1st Maaori King at Ngaruawahia.

1860

Pootatau passes away. Taawhiao crowned second Maaori King at Ngaruawahia.

1863

Raupatu land wars begin 15 July with the crossing of the Mangatawhiri River near present day Mercer. The British enter the Waikato and begin the Waikato land wars. Hoera Taonui and others of Ngaati Wairere, Ngaati Koura killed in defence of Rangiriri Paa, where they fell and remain in Waikare Lake.

1864

The arrival of the British troops up the Waikato River force the ancestors of Ngaati Wairere off their traditional settlements of Ngaati Wairere and its hapu at Kirikiriroa Pa, Miropiko, Te Rapa, Te Totara and Pukete. Hapuu members retreat to Hukanui and Tauhei. Others follow Taawhiao into exile and remain with him for the next 18 years.

Hakopa Te Waharoa settles on land at Hukanui surveyed shortly after as a timber reserve later known by the Crown land office as komakorau 146.

1864 -1865

Branded as Kingites or “rebels” by the Crown the traditional lands of Kirikiriroa and its environs are confiscated under the NZ Lands Settlement Act 1865. The entire estate of Ngaati Wairere lands confiscated by the crown

1865 -1867

Various crown grant lands in Hukanui and Tauhei were surveyed and awarded through the compensation courts to Hakopa Te Waharoa, Iranui Hopa, Hohaia Ngahiwi, Pirihi Tomō nui, Te Wetini Roore and Iraia Papoto. 1866-1876 various urupa in Kirikiriroa exhumed by Hakopa Te Waharoa and Te Puke Waharoa. 1875 October 28th Komakorau 146 is granted to Hakopa Te Waharoa by Crown lands office 1877-1878 Death of Hakopa Te Waharoa. Building of wharenui at Hukanui begins.

1866-1876

various urupa in Kirikiriroa exhumed by Hakopa Te Waharoa and Te Puke Waharoa. 1875 October 28th Komakorau 146 is granted to Hakopa Te Waharoa by Crown lands office

1877-1878

Death of Hakopa Te Waharoa. Building of wharenui at Hukanui begins.

1883-1884

1881 July 26th King Tawhiao visits Kirikiriroa to mourn over the various waahi tapu and urupa taken by the Crown and now in settler hands. King Tawhiao visits Hukanui, names and opens the first Tuturuaapapa its traditional kawa ceremony being performed by Te Ao Katoa of Ngaati Koura. Tawhiao brings other members of Ngaati Wairere and Ngaati Koura who have lived in exile to settle at Hukanui. Te Aokatoa also co-designed the mystical coat of arms of the Kiingitanga called Te Paki o Matariki.

Mahia taku whare Ko Tuturuaapapa Kamutu

“Waihotia te tatau kia tuuwhera mo te tangata e haere nei, kaingia ana te namu”

1885

Tawhiao orders tapu lifted off lands in Kirikiriroa and establishes first puna kai poukai at Whatiwhatihoe.

1892

Taawhiao exhumes the remains of his ancestors Haanui and Hotumauea at Karamu Paa.

1894

September Taawhiao dies at Parawera Paa. Three weeks later is bought to lay at Hukanui while on the road to Taupiri for burial.

1897

1897 King Mahuta established the first poukai at Hukanui Paa.

1898

Tupu Taingakawa Te Waharoa and Premier of New Zealand Richard Seddon stop at Hukanui enroute to Waahi to attend hui with King Mahuta. The event marks 1st Poukai at Hukanui. They visit again in 1903 on route to Tauwhare Paa from Waahi.

1898

Prime Minister Richard Seddon and Tupu Taingakawa Te Waharoa visits Hukanui on route to Waahi Paa and was the beginning of the Poukai.

1903

Richard Seddon return visit to Hukanui to seek King Mahuta’s nomination to the Legislative Council in Parliament in Wellington.

1912

November King Mahuta passes away. Te Rata becomes king.

1930

Tuturuaapapa is badly deteriorated.

1933

King Te Rata dies. Koroki is crowned 5th Maaori King.

1937

Tuturuaapapa is finally dismantled.

1940

Carvings were undertaken by Piri Te Ranga Poutapu, Tamati Herangi and Huti Rauwhero.

1941

Tuturuaapapa II opened by Haunui Tawhiao in the presence of King Koroki, Te Puea Herangi, Taipu Mahuta karakia performed by Tiaki Hira, Peha Wharekura, Heemi Rihimoana, Te Kiri Katipa and Tarapipipi Te Waharoa of Ngaati Haua.

1941

Due to food rationing of WW2, Poukai was postponed for the duration of the war.

1942-1945

Hare Puke, Poni Puhipuhi, Tom Daniels, Barney Rota, sign for active war service.

1947

March 22nd Poukai recommences with the marriage of Hare Wakakaraka Puke and Doreen Hinekatorangi Smallman in the presence of Te Puea Herangi, King Koroki, Hepi Te Heuheu, Tuwharetoa elders Pei te Hurinui Jones and Te Hanairo Te Nge and Pataatai Te Heuheu of Ngaati Hikairo, Ngaati Turamakina and Ngaati Turangitukua of Ngaati Tuwharetoa.

1947

April 15th Kaameta Te Tuhi dies, believed to be aged over 100 years. Considered to be the last living survivor of Rangiaowhia and Kirikiriroa Paa and amongst the first people to establish Hukanui Paa with her father in law Hakopa Te Waharoa. Her tangi was held at Hukanui Pa.